Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/01/2020/PIMReC z dnia 28 stycznia 2020 roku

11-02-20 Promocja 0 comment

Warszawa, 11 lutego 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Uniwersytet Warszawski informuje o unieważnieniu zapytanie ofertowego nr 2/01/2020/PIMReC z dnia 28 stycznia 2020 roku na przygotowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach ukraińskich w ramach działań promocyjnych dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Przyczyna unieważnienia zapytania ofertowego: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która przekracza pulę środków zagwarantowanych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

W treści zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jego unieważnienia.

 

Варшава, 11 лютого 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ЗАПИТУ НА КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ

Замовник, Варшавський університет, повідомляє про скасування запиту на комерційну пропозицію №2/01/2020/PIMReC від 28 січня 2020 р. щодо підготовки стратегії інформаційно-промоційної кампанії в українських ЗМІ в рамках рекламних заходів проєкту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру» (PIMReC), що реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Причина скасування запиту на комерційну пропозицію: протягом періоду, визначеного у запиті, була отримана одна комерційна пропозиція, яка перевищувала суму коштів передбачених Замовником на реалізацію предмета запиту.

В тексті запиту Замовник залишав за собою право на скасування запиту на комерційну пропозицію.

PLIK do pobrania

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy