Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

29-11-18 Promocja 0 comment

W dniach 26-28 listopada 2018 w Warszawie odbył się II Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Y1H8INYexfc[/embedyt]

Dzień 1

Zjazd rozpoczął się w pięknej Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego. Ceremonię otwarcia zjazdu poprowadził dyr Jan Malicki, który opowiedział o historii Programu.

Ówczesny minister Spraw Zagranicznych dał zadanie Departamentowi (obecnie Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturowej), żeby pomyśleć nad czymś, co będzie jakimś gestem w stronę naszych wschodnich sąsiadów po wprowadzeniu wiz. – mówił Malicki.

W ceremonii otwarcia zjazdu udział wzięli wiceminister, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa Bartosz Cichocki oraz dr Bogusław Szymański. Mówcy zwracali uwagę na istotę Programu, jego historię oraz znaczenie dla kształcenia specjalistów. Minister Cichocki stwierdził, że Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców wyraża zaangażowanie Polski we wsparcie procesów transformacyjnych w krajach byłego ZSRR, zaś absolwenci Programu są najlepszym dowodem jego sukcesu. Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości minister Cichocki stwierdził:

Liczymy, że to państwo niesiecie do swoich krajów to przekonanie o najbardziej istotnych celach – podmiotowości, wolności – które są oparte na wolności każdego członka waszych wspólnot narodowych

Dr Szymański, dyrektor nieistniejącego już BUWiWM (obecnie NAWA) wspominał proces tworzenia Programu. Jak stwierdził

Cele (Programu) nie budziły nigdy żadnych wątpliwości. (…) Teraz patrząc na państwa można mieć satysfakcję, że Program okazał się dobrym programem, przynoszącym takie rezultaty. Wszystkim państwu należy pogratulować, życzyć dalszych sukcesów.

Wykład otwierający, zatytułowany “100 lat później…O powstawaniu nowych państw po rozpadzie Rosji carskiej, o ich walce i upadaniu oraz o idei i polityce prometejskiej’’ wygłosił dyr Jan Malicki.

 

Dzień 2

Drugiego dnia odbyła się międzynarodowa konferencja, w której udział wzięli absolwenci – uczestnicy zjazdu. Nim przystąpiono do części merytorycznej, absolwenci Programu wzięli udział w wycieczce po Warszawie. Dla wielu z nich była to pierwsza po latach wizyta w tym mieście.

Konferencja podzielona była na 4 panele: historia, społeczeństwo, kultura i transformacja. Zarówno moderatorzy, jak i sami uczestnicy podkreślali wysoki poziom wystąpień i dyskusji. Drugi dzień zjazdu zakończył pokaz filmu “Generał Nil”, historia opowiadająca o historię gen. Augusta Emila Fieldorfa, dowódcy Dywersji AK.

Dzień 3

Trzeciego, ostatniego dnia zjazdu odbyły się kolejne sesje konferencji. Kluczowym, zamykającym zjazd wydarzeniem był okrągły stół zatytułowany Współczesne wyzwania w regionie . W dyskusji udział wzięli Ernest Wyciszkiewicz (Centrum Porozumienia Polsko-Rosyjskiego), John Micgiel (Columbia University/UW), Anna Maria Dyner (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). Moderatorem dyskusji był Adam Balcer (UW). Podsumowania zjazdu dokonał dyr Malicki:

Ważne jest dla nas, że (absolwenci Programu) robią kariery, że są przydatni swojemu krajowi, swoim środowiskom i wreszcie, że chcą współpracować z Polską.