Znamy laureatów XXV edycji Nagrody Przeglądu Wschodniego za rok 2017

07-03-18 Promocja 0 comment

 XXV EDYCJA NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO ZA ROK 2017

 

Decyzją Jury „Nagrody Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach w dniach 30 stycznia i 28 lutego 2018 r., w składzie:
Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska przyznano Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2017:

Nagroda w Kategorii: „Dzieła Krajowe”

 

Albin Głowacki

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

 

Nagroda w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne”

 

Kirył Koczegarow

Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2017

 

Aleksander Podrabinek

Dysydenci: nieuleczalnie nieposłuszni

Ośrodek “Karta”, Warszawa 2017

 

Nagroda w Kategorii: „Edycja Źródeł”

 

Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović

Kronika halicko-wołyńska: kronika Romanowiczów

Avalon, Kraków – Warszawa 2017

 

Nagroda w Kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”

 

Rąkowski Grzegorz

Seria przewodników

 

Dzieje Polaków na Wschodzie”

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

oraz

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka

za wieloletnią współpracę w udostępnianiu archiwów niezwykle ważnych dla dziejów Polaków na Wschodzie

 

Nagroda Specjalna

 

Anna Filipczak-Kocur

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

 

Mirosław Hroch

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

 

Andrzej Poppe

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

 

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora

 

Biblioteka Polska w Paryżu

 

Uroczyste wręczenie XXV EDYCJI NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO za rok 2017, odbędzie się w sobotę, 24 marca 2018 roku o godz. 11 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Jan Malicki

redaktor „Przeglądu Wschodniego”

w imieniu Jury Nagrody Przeglądu Wschodniego