dr Dariusz Maciak

Maciak 2dr Dariusz Maciak

historyk

d.k.maciak@uw.edu.pl

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat “Między konfliktem a kompromisem. Dylematy ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1888-1899” (1997, promotor – prof. dr hab. Szymon Rudnicki), pracownik Instytutu Historycznego UW (1990-1992), ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich (1996-2000), pracownik Wyższej Szkoły Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza (2002-2004), od 1992 r. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze: historia polityki i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dzieje Ukrainy od XVI do XX wieku (przede wszystkim dzieje Ukraińców w Galicji oraz stosunki polsko-ukraińskie od 1848 roku do 1947 roku); dzieje Warszawy, spuścizna stalinizmu i komunizmu w architekturze i urbanistyce stolicy Polski; literatura fantastyczno-naukowa epoki stalinowskiej i gomułkowskiej w Polsce, stosunki polsko-kaukaskie w latach 1917-1945, geografia historyczna i polityczna; popularyzacja nauki („Więź”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Humanistyczny”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Stolica”, „Uniwersytet Kulturalny”, „Uniwersytet Warszawski” i inne czasopisma.

Współtwórca Fundacji „Historia pro futuro”, Towarzystwa Polska-Kaukaz oraz Towarzystwa Polska-Kalabria.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.