Wykładowcy Wschodniej Szkoły Letniej

O Szkole  |  Nabór  | Edycje  |  Wykładowcy  |  Klub WSL  |  Kontakt

 

WSL logo1992 – T. Chrzanowski (Kraków), A. Drawicz † (Warszawa), A. Gieysztor † (Warszawa), J. Milewski (Warszawa), D. Morawski (Rzym), B. Osadczuk (Berlin), P. Wandycz (New Haven), Z. Wójcik (Warszawa);

1993 – E. Kaczyńska (Warszawa), A. Paczkowski (Warszawa), J. Rapacka † (Warszawa), M. Rywkin (Nowy Jork), D. Sidjanski (Genewa), M. Śliwiński (Genewa), T. Strzembosz (Warszawa), T. Świętochowski (Nowy Jork), A. Walicki (Notre Dame, USA);

1994 – T. Chrzanowski (Kraków), F. Golczewski (Hamburg), J. Holzer (Warszawa), T.S. Jaroszewski † (Warszawa), Z. A. Kruszewski (El Paso), J. Skowronek † (Warszawa), A. Sthromas † (Hillsdale), J. Staniszkis (Warszawa), L. Unger (Bruksela);

1995 – J. Bardach (Warszawa), D. Beauvois (Paryż), N. Davies (Oksford), P. Hubner (Toruń), T.S. Jaroszewski † (Warszawa), J. Kowalczyk (Warszawa), J. Malinowski (Łódź), E. Małachowicz (Wrocław), St. S. Niecieja (Opole), J. Rieger (Warszawa), M. Rywkin (Nowy Jork), W. A. Serczyk (Rzeszów), R. Szporluk (Cambridge, Mass.), L. Unger (Bruksela);

1996 – A. Ananicz (Warszawa), N. Davies (Oksford), A. Hajnicz (Warszawa), M. Heller † (Paryż), T. S. Jaroszewski † (Warszawa), J. S. Micgiel (Nowy Jork), B. Osadczuk (Berlin), J. Pomianowski (Kraków), M. Śliwiński (Genewa), J. Tazbir (Warszawa), T. Venclova (New Haven);

1997 – A. Ajnenkiel (Warszawa), A. Ananicz (Warszawa), N. Davies (Oksford), I. Dziuba (Kijów), R. Dzwonkowski (Lublin), A. Engelmayer (Warszawa), A. Gieysztor † (Warszawa), E. Gudavicius (Wilno), A. Kalakauskas (Kowno), A. Liebich (Genewa), R. Łypka † (Lwów), B. Osadczuk (Berlin), J. K. Ostrowski (Kraków), W. Owsijczuk (Lwów), R. Pipes (Cambridge, Mass.), U. Rouda (Mińsk), M. Rywkin (Nowy Jork), M. Śliwiński (Genewa), A. Tarand (Tallin), L. Unger (Bruksela), J. Valenta (Praga), T. Venclova (New Haven), A. Woldan (Salzburg), Ż. Żelew (Sofia), I. Żuk (Lwów);

1998 – St. Alexandrowicz (Toruń), A. Ananicz (Warszawa), W. Baraniewski (Warszawa), J. Bardach (Warszawa), D. Beauvois (Paryż), M. Biskup (Toruń), A. Bumblauskas (Wilno), A. Czacharowski (Toruń), N. Davies (Oksford), W. Fałkowski (Warszawa), B Geremek (Warszawa), A. Gieysztor † (Warszawa), M. Jackiewicz (Olsztyn-Wilno), A. Kaleda (Wilno), S. Kalembka (Toruń), Z. A. Kruszewski (El Paso), J. S. Micgiel (Nowy Jork), A. Podraza (Kraków), J. Reiter (Warszawa), M. Rywkin (Nowy Jork), J. Staniszkis (Warszawa), A. Sulima-Kamiński (Geirgetown), M. Śliwiński (Genewa), T. Świętochowski (Nowy Jork);

1999 – A. Ananicz (Warszawa), D. Bingen (Darmstadt), A. Engelmayer (Warszawa), A. Juzwenko (Wrocław), C. G. Kiss (Budapeszt), I. Kovacs (Pilicsaba), Z. A. Kruszewski (El Paso), A. Liebich (Genewa), A. Mestan (Praga), J. S. Micgiel (Nowy Jork), B. Osdaczuk (Berlin), A. Paczkowski (Warszawa), R. Pipes (Cambridge), M. Rywkin (Nowy Jork), W. Siwiński (Warszawa), M. Śliwiński (Genewa), A. Woldan (Salsburg), W. Wrzesiński (Wrocław);

2000 – D. Bingen (Darmstadt), B. Cywiński (Warszawa), P. Eberhardt (Warszawa), A. Juzwenko (Wrocław), A. Engelmayer (Warszawa), L. Kolarska–Bobińska (Warszawa), A. Korboński (Los Angeles), M. Malia (Berkeley), A. Mencwel (Warszawa), J. S. Micgiel (Nowy Jork), B. Osadczuk (Berlin), A. Paczkowski (Warszawa), W. Roszkowski (Warszawa), M. Rywkin (Nowy Jork), W. Serczyk (Wrocław), R. Wapiński (Gdańsk), Z. Wójcik (Warszawa);

2001 – T. Chrzanowki (Kraków), H. Izdebski (Warszawa), A. Juzwenko (Wrocław), A. Lubbe (Warszawa), R. Luburic (Podgorica), J. S. Micgiel (Nowy Jork), W. A. Serczyk (Rzeszów), J. Smaga (Kraków), T. Świętochowski (Monmouth), M. Waldenberg (Kraków);

2002 – D. Bingen (Darmstadt), K. Byrski (Warszawa), A. Juzwenko (Wrocław), M. Koźmiński (Warszawa), Z. Kruszewski (El Paso), B. Osadczuk (Berlin), J. Pomianowski (Kraków), J. Pruszyński (Warszawa), G. Przebinda (Kraków), R. Staar (Stanford), J. Staniszkis (Warszawa), J. Zlatuska (Brno);

2003 – V. Adamkus (Wilno), A. Ajnenkiel (Warszawa), D. Bingen (Darmstadt), J. Borejsza (Warszawa), S. Ciesielski (Wrocław), N. Davies (Oxford), P. Eberhardt (Warszawa), M. Jerczyński (Warszawa), C. Kiss (Budapeszt), Z. Kruszewski (El Paso), M. Rywkin (Nowy Jork), S. Szuszkieiwcz (Mińsk), T. Świętochowski (Monmouth), J. Zamoyski (Warszawa);

2004 – J. Curry (Santa Clara), H. Dylągowa (Warszawa), D. Frick (Berkely), A. R. Johnson (Monachium), A. Kamiński (Waszyngton), M. Koźmiński (Warszawa), Z. Kruszewski (El Paso), J. Micgiel (Nowy Jork), M. Rywkin (Nowy Jork), M. Śliwiński (Warszawa), T. Świętochowski (Monmouth), A. Wiszniewski (Wrocław);

2005 – prof. Leszek Balcerowicz (Warszawa), prof. Zbigniew Kruszewski (El Paso), ks. Jan Sikorski, prof. H. Dylągowa (Warszawa),  prof. A. Kamiński (Georgetown ), prof. Paweł Wieczorkiewicz (Warszawa), prof. J. Curry, prof. Zbigniew Lewicki (Warszawa), Krzysztof Stanowski, Jacek Michałowski, prof. Włodzimierz Suleja, prof. Andrzej Wiszniewski, prof. Adolf Juzwenko, prof. Kazimierz M. Słomczyński (Ohio), prof. M. Śliwiński (Warszawa);

2006 – prof. Andrzej Kamiński (Georgetown ), prof. Paweł Wieczorkiewicz (Warszawa), prof. Jerzy  Axer (Warszawa), prof. Teresa Chynczewska-Hennel, prof. Jane Curry (santa Clara), prof. Zofia Zielińska (Warszawa), prof. Jane Curry (Santa Clara), prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa), prof. Andrzej Nowak (Kraków), prof. Andrzej Chojnowski (Warszawa), prof. Włodzimierz Marciniak (Warszawa), prof. Zbigniew  Lewicki (Warszawa), prof. Ryszard Radzik (Lublin), prof. Jan Jurkiewicz (Poznań);

2007 – prof. Timothy Snyder (Yale ), prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), prof. Zofia Zielińska (Warszawa), prof. Andrzej Kamiński (Georgetown), prof. Michael Rywkin (New York), prof. Andrzej Korboński (California), prof. Jan Kubik (New Jersey), prof. Andrzej St. Kowalczyk (Warszawa), prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa), prof. Miroslav Hroch (Praga), prof. Roman Wapiński (Gdańsk), dr Adolf Juzwenko (Wrocław), prof. Zbigniew Antony Kruszewski (El Paso), Amb. Andrzej Ananicz (Warszawa);

2008 – prof. Marek Śliwiński (Warszawa), prof. Andrzej S. Kamiński (Gorgetown), prof. Andrzej Nowak (Kraków), prof. Kazimierz Słomczyński (USA), prof. Zdzisław Mach (Kraków), prof. Anna Raźny (Kraków), prof. Zofia Zielińska (Warszawa), prof. Barbara Despiney (Sorbonne), prof. Kenneth Roberts (USA), prof. Jane Curry (USA), prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), prof. Aron Petneki (Węgry/Warszawa), prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa),  prof. Richard Hunter (USA), prof. Andrzej St. Kowalczyk (Warszawa), prof. Kenneth Roberts (Wielka Brytania);

2009 – prof. Leszek Zasztowt (Warszawa), prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa), prof. Zofia Zielińska (Warszawa),  prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa),  prof. Andrzej Kowalczyk (Warszawa),  prof. Theodore Weeks (USA), prof. Zbigniew Kruszewski (USA), prof. John Micgiel (USA), prof. Aron Petneki (Warszawa), prof. Mikołaj Iwanow (Opole), prof. Stefano Bianchini (Włochy);

2010 – prof. Jaroslaw Hrycak (Katolicki Uniwersytet Lwowski), prof. Andrzej Sulima-Kamiński ( Georgetown University), prof. Jane Curry (Santa Clara University), Prof. Andrzej Kowalczyk (UW), prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Polska Akademia Nauk), prof. Zofia Zielińska, (Uniwersytet Warszawski), prof. John Migiel (Columbia University), prof. Zbigniew Kruszewski (University of Texas), prof. Sergii Plokhii (HarvardUniversity), prof. Doris Goedl (Universityof Salzburg), prof. Mikołaj Iwanow (UW /Uniwersytet w Opolu);

2011 – prof. Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Tomasz Kizwalter (Uniwersytet Warszawski),  prof. Aron Petneki (Uniwersytet Warszawski), prof. Saba Kiss (Uniwersytet w Budapeszcie),  prof. John Micgiel (Columbia University), prof. Andrzej Sulima-Kamiński (Georgetown University), prof. Aleksandra Hnatiuk (Polska Akademia Nauk/Uniwersytet Warszawski), prof. Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański), prof. Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński), prof. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), prof. Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego), prof. Włodzimierz Suleja (INP, Wrocław), prof. Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie);

2012 – prof. Wojciech Tygielski  (Uniwersytet Warszawski), prof. Zbigniew Kruszewski (University of Texas), prof. Lech Mróz  (Uniwersytet Warszawski), prof. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński), prof. Włodzimierz Marciniak (Polska Akademia Nauk), prof. Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), prof.  Andrew Michta (The German Marshall Fund of the United States), prof. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Mikołaj Iwanow  (Uniwersytet Opolski), prof. Kazimierz Słomczyński (The Ohio State University), prof. Jerzy Stępień (b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego/ Uczelnia Łazarskiego), prof. Andrzej Sulima-Kamiński (Georgetown University), prof. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski);

2013 – prof. Wojciech Tygielski (Uniwersytet Warszawski), prof. Dieter Bingen (Deutsches Polen-Institut), prof. Klaus Ziemer (Universität Trier), prof. Andrzej Żbikowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), prof. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zbigniew Kruszewski (University of Texas), dr  Roman Madecki (Uniwersytet Masaryka), prof. Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński), prof. Andrzej Sulima-Kamiński (Georgetown University), prof. John Micgiel (Columbia.University), prof. Aleksandra Hnatiuk (Uniwersytet Warszawski);

2014 Prof. Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski), Prof. Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego), Prof. Andrzej Nowak  (Uniwersytet Jagielloński), Prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet Warszawski), Prof. Andrzej Mencwel(Uniwersytet Warszawski), Prof. Tomasz Kizwalter  (Uniwersytet Warszawski), Prof. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), Prof. Zbigniew Kruszewski  (University of Texas), Prof. Andrzej St. Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski), Prof. Andrzej Sulima-Kamiński(Georgetown University), Prof. Bohdan Cywiński (Uniwersytet Warszawski), Dr Marjorie Castle (University of Utah), Prof. Hubert Łaszkiewicz  (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Prof. Raymond Taras  (Tulane University).

2015 – Prof. Hanna Suchocka  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, b. premier RP),Prof. Csaba Kiss (Uniwersytet Warszawski/ ELTE, Budapeszt), Prof. Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), Prof. Timothy Snyder (Yale University), Prof. Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski),Prof. Michael Rywkin (prof. em. City College of New York), Prof. Yaroslav Hrytsak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów), Prof. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie),Prof. Leszek Balcerowicz (Szkoła Głowna Handlowa, b. wicepremier RP),Prof. Leszek Szaruga (Uniwersytet Warszawski), Prof. Andrzej Sulima- Kamiński (Georgetown University), Prof. Jane Curry  (Santa Clara University)