Archiwalne wydania “Pro Georgia”

Zapraszamy do pobrania archiwalnych numerów ‘Pro Georgia”.

“Digitalizacja periodyku “Pro Georgia” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 916/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Pro Georgia vol. 1-1991
Pro Georgia vol. 1-1991
Pro Georgia vol. 20 - 2010
Pro Georgia vol. 20 - 2010
Pro Georgia vol. 23 - 2013
Pro Georgia vol. 23 - 2013
Pro Georgia vol. 26 - 2016
Pro Georgia vol. 26 - 2016
Pro Georgia vol. 29 - 2019
Pro Georgia vol. 29 - 2019
Pro Georgia vol. 2-1992
Pro Georgia vol. 2-1992
Pro Georgia vol. 21 - 2011
Pro Georgia vol. 21 - 2011
Pro Georgia vol. 24 - 2014
Pro Georgia vol. 24 - 2014
Pro Georgia vol. 27 - 2017
Pro Georgia vol. 27 - 2017
Pro Georgia vol. 3-1993
Pro Georgia vol. 3-1993
Pro Georgia vol. 22 - 2012
Pro Georgia vol. 22 - 2012
Pro Georgia vol. 25 - 2015
Pro Georgia vol. 25 - 2015
Pro Georgia vol. 28 - 2018
Pro Georgia vol. 28 - 2018