II raport Grupy Analitycznej “Białoruś w regionie” w języku angielskim

27-08-21 Promocja 0 comment

Publikujemy anglojęzyczną wersję drugiego raportu działającej w ramach Studium Europy Wschodniej UW Grupy Analitycznej ,,Białoruś w regionie” pt. “W dusznym uścisku brata. Relacje białorusko-rosyjskie 2020-2021”.

Zapraszamy do pobierania obu wersji. Angielska (“Brother’s smothering embrace.
Belarusian-Russian relations 2020-2021”) znajduje się pod tym linkiem, a polska – pod tym.

Zapraszamy do lektury!