Komunikat z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921

10-12-19 Promocja 0 comment

Komunikat z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921

W dniach 9–10 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się czwarte posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w latach 1917–1921. Komisję powołano 22 marca 2018 przy Uniwersytecie Warszawskim i Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W jej skład wchodzi 16 badaczy – znawców tej problematyki  z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy.

W ramach posiedzenia Komisji odbyło się otwarcie wystawy, poświęconej stuleciu nawiązania stosunków dyplomatycznych, zorganizowanej przez prof. Irynę Matiasz, przewodniczącą Stowarzyszenia Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych, w którym wziął udział Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia oraz zastępca dyrektora Państwowego Zakładu Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych Ostap Łysak. Odbyła się również konferencja z udziałem historyków ze Stowarzyszenia Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych, a także prezentacja pierwszego tomu Prac Komisji, wydanego w Kijowie pod auspicjami Instytutu Historii Ukrainy NANU.

 Podczas zamkniętego posiedzenia roboczego w dniach 9–10 grudnia szczegółowo omówiono przygotowywane publikacje, ukazujące się serie wydawnicze (prac Komisji oraz źródeł do dziejów relacji wzajemnych w latach 1917–1921):

  1. Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały. Tom I
  2. Prace Komisji dla badania relacji wzajemnych l. 1917–1921 Tom II.

 Uzgodniono, że:

– tom źródłowy Sojusz Piłsudski–Petlura. Dokumenty i materiały. Tom I zostanie opublikowany w kwietniu 2020.

– tom II Prac Komisji poświęcony postaci Symona Petlury zostanie przygotowany do druku i wydany w Polsce (Studium Europy Wschodniej we współpracy z IPN) w 2020 roku.

– termin i ramowy program konferencji, poświęconej stuleciu Sojuszu Piłsudski–Petlura: Warszawa, 21–22 kwietnia 2020, w której udział wezmą członkowie Komisji oraz zaproszeni goście.

– analogiczna konferencja odbędzie się w maju lub w czerwcu 2020 w Kijowie.

Najbliższe spotkanie Komisji odbędzie się w Warszawie 23 kwietnia 2020 r.

Комюніке з засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 рр.

 З 9 по 10 грудня 2019 року відбулося четверте засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 рр., що була створена 22 березня 2018 р. на базі двох університетів – Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Варшавського університету.

В рамках засідання Комісії відбулося відкриття виставки, присвяченої сторіччю українсько-польських дипломатичних взаємин, зорганізованої проф. Іриною Матяш, головою Товариства історії дипломатії та міжнародних взаємин. У відкритті виставки взяли участь посол України в Польщі Андрій Дещиця та заступник директора Державного підприємства з обслуговування іноземних дипломатичних представництв, Остап Лисак. Відбулася також презентація першого тому Праць Комісії, який з’явився друком накладом Інституту історії України НАНУ.

Під час закритого робочого засідання Комісії 9–10 грудня було обговорено стан підготовки публікації, що виходять в двох видавничих серіях – Праці Комісії та Джерела і матеріали до історії українсько-польських взаємин 1917–1921 рр.:

Союз Пілсудський-Петлюра. Документи і матеріали. Том І

Праці Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 рр.

Погодили:

– до квітня 2020 р. опублікувати І том збірника документів Союз Пілсудський-Петлюра;

– видати 2020 року ІІ том Праць Комісії, присвячений постаті Симона Петлюри в Польщі (Центр східноєвропейських досліджень та Інститутом національної пам’яті);

– термін та проект програми конференції, присвяченої століттю Союзу Пілсудський-Петлюра – 21–22 квітня 2020 року за участі членів Комсії та зарпошених гостей, а також аналогічної конференції, яка відбудеться у травні або червні 2020 року в Києві.

Наступне засідання Комісії відбудеться 23 квітня 2020 року у Варшаві.