Posiedzenie Zarządu WSL w Wilnie.

19-02-18 Promocja 0 comment

W dniach 13-15 lutego 2018 Zarząd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej w składzie dyr Jan Malicki, dr David Kolbaia i mgr Diana Brutyan udał się do Wilna. Wizyta miała na celu omówienie szczegółów dotyczących planowanego w dniach 20-22 czerwca Zjazdu Wykładowców i Absolwentów WSL.

Podczas krótkiego pobytu w stolicy Litwy delegaci WSL odwiedzili szereg instytucji związanych z edukacją i kulturą.

Pierwszym z odwiedzonych miejsc była Litewska Biblioteka Narodowa im M. Mažvydasa, gdzie Zarząd WSL spotkał się z jej dyrektorem, prof. R. Gudauskasem. Podczas spotkania odbyła się narada, podczas której omówiono kwestie związane ze  Zjazdem, jak również z planowaną międzynarodową konferencją naukową. Konferencja „Rok 1918 ze współczesnej perspektywy: historia, polityka, kultura” swoją tematyką nawiązywać będzie do setnej rocznicy przełomowego dla krajów regionu roku 1918.

Po wizycie w Bibliotece członkowie Zarządu WSL odwiedzili kampus główny Uniwersytetu M. Romera.
Wizytę w Wilnie zakończyło spotkanie z Marcinem Łapczyńskim, dyrektorem Instytutu Polskiego, radcą Ambasady RP w Wilnie.

W imieniu Zarządu Wschodniej Szkoły Letniej, jak również Studium Europy Wschodniej już dziś pragniemy zaprosić Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej do udziału w tym jedynym w swoim rodzaju Zjeździe.