Postępowanie ofertowe na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego w dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu PIMReC

10-02-20 Promocja 0 comment

Postępowanie ofertowe na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego w dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

 1. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

 Zakres zapytania:

W związku z realizacją projektu p.n. ,,Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, Uniwersytet Warszawski ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i adaptacji 25 pomieszczeń w budynku d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze (Ukraina) dla potrzeb stacji górskiego pogotowia ratunkowego.

 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie:

– analiza dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym;

– bieżąca kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną jak również stosownym prawem budowlanym;

– dokonywanie inspekcji na miejscu realizacji inwestycji – nie mniej niż 4 inspekcje rocznie w trakcie trwania prac;

– opracowywanie zaleceń dla wykonawcy oraz inwestora związanych z zakresem pełnionego nadzoru;

– sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji powykonawczej;

– ostateczne przyjęcie prac  w zakresie pełnionego nadzoru.

 

Zleceniobiorca musi spełniać następujące wymogi formalne:

– legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo lub architektura,

– posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– posiadać doświadczenie co najmniej 24 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym,

– posiadać doświadczenie co najmniej 12 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym przy obiektach objętych prawną ochroną konserwatorską,

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obiektami posadowionymi w trudnym geologicznie terenie (np. w obszarach górskich).

 

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

 

Okres świadczenia usługi: sezony budowlane: 2020 – 2021, z możliwością przedłużenia umowy do momentu zakończenia prac

 

Termin nadsyłania ofert: do 18 lutego 2020 roku

Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

Jan Tygielski

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

e-mail: jan.tygielski@uw.edu.pl

 

Więcej informacji w języku polskim znajdą Państwo TUTAJ

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy