Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców – XVI edycja

07-09-18 Promocja 0 comment

„Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” powstał w roku 2003 z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych.

Program adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.

Studium Europy Wschodniej zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce

Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

W Programie biorą udział osoby, mające już pewne osiągnięcia naukowe. Ich dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej. W latach poprzednich  Program gromadził ok. 70 stypendystów rocznie. Absolwenci Programu liczą na dzień dzisiejszy ponad 700 osób.

Od tego roku, od XVI edycji została zwiększona liczba stypendystów.

W roku akademickim 2018/2019 Program zakwalifikowanych było 100 osób, ale ostatecznie udział wezmą 93 osoby z następujących krajów:

 Armenia – 2 osoby

Azerbejdżan –  4 osoby

Białoruś – 8 osób

Gruzja – 13 osób

Kazachstan – 5 osób

Kirgistan – 1 osoba

Mołdawia – 1 osoba

Rosja – 10 osób

Tadżykistan – 1 osoba

Uzbekistan – 4 osoby

Ukraina – 44 osoby

W roku akademickim 2018/2019 stypendyści odbywać będą staże naukowe w następujących uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Stypendyści, którzy spełnią wszystkie wymogi przewidziane regulaminem programu stypendialnego, obronią pracę dyplomową na min 4. oraz wezmą udział w programach naukowych odbywających się w lipcu, i  w Konferencji Międzynarodowej Warsaw East European Conference, otrzymają dodatkowy miesiąc stypendium – do dn. 31 lipca 2019 r.