“Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii Białorusi”. IV konferencja Centrum Studiów Białoruskich

16-11-18 Promocja 0 comment

W dniu 15 listopada 2018 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się IV konferencja Centrum Studiów Białoruskich zatytułowana “Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii Białorusi”. Konferencja zorganizowana została w 430 rocznicę wydania Statutu zwanego „pierwszą litewsko-białoruską konstytucją”.

W konferencji udział wzięli wybitny znawcy tematu z Polski i Białorusi. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali historyczną rolę Statutu, omawiali unikalną specyfikację aktu i jego znaczenie. Zwracano uwagę na długotrwałe funkcjonowanie aktu, jego zasięg (obejmujący także cześć ziemi ukraińskich należących wówczas do Korony) oraz wpływ na kształtowanie się nowoczesnego prawodawstwa litewskiego.

Konferencję otworzyli dyrektor Jan Malicki oraz Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie. Wśród referentów znaleźli się m.in. (w kolejności wystąpień) Aleksander Kraucewicz, Światłana Kul-Silwiestrawa, Uładzimir Kananowicz, Ihar Kuźminicz, Andrej Radaman, Halina Dzierbina, Andrzej Zakrzewski, Hienadź Siemianczuk, Ina Sorkina, Wiaczasłaŭ Szwied, Hienadź Sahanowicz, Andrej Czarniakiewicz, Viktar Yakubaŭ, Zmicier Kuchlej, Hanna Liubakova.