Uroczystość zamknięcia Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej – Relacja

19-01-17 Promocja 0 comment

W dniu 18 stycznia w Sali Narożnej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyło się uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego Studium Europy Wschodniej związane z obchodami rocznicy 25-lecia powstania jednostki. Z tej okazji JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys uhonorował pracowników Studium wręczając list z podziękowaniem za wkład pracy, a zasłużonym, wieloletnim wykładowcom Medale 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość zamknięcia obchodów 25-lecia SEW

Uroczystość zamknięcia obchodów 25-lecia SEW

Zaledwie z 4-minutowym opóźnieniem rozpoczęto spotkanie pracowników Studium Europy Wschodniej z JM Rektorem Marcinem Pałysem zorganizowane z okazji zakończenia Roku Jubileuszu 25-lecia Studium. Gratulując pracownikom osiągnięć Rektor podkreślił, że dzięki pracy kadry naukowej i administracyjnej kilka tysięcy młodych osób z krajów regionu Europy Wschodniej i obszaru postradzieckiego ma możliwość przyjazdu do Polski na studia. Rektor zaznaczył, że dla wielu z tych osób jest to nie tylko szansa przyjazdu do Polski, ale także często jedyna możliwość zdobycia wyższego wykształcenia.

“Studium poprzez programy stypendialne, pokazywanie zachodnich wzorców pracy i nauki swoim stypendystom ma wpływ na sytuację w krajach ich pochodzenia, przybliżając je do nas. Jest to wypełnianie misji dyplomacji akademickiej, za którą chciałbym Państwu serdecznie podziękować, a szczególnie Panu Dyrektorowi, który od początku stoi u steru tego uniwersyteckiego okrętu Studium Europy Wschodniej” – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Rektor Pałys.

Dyrektor Jan Malicki dziękując JM Rektorowi za miłe słowa zaznaczył, że Jubileusz 25-lecia Studium jest nieporównywalnie mniejszy od jubileuszu Uniwersytetu. Na te słowa Rektor odpowiedział, że owszem porównywalnie, bowiem zaledwie 8-krotnie. Między innymi ten fakt zaważył, że Rektor postanowił przyznać aż 10 medali 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego pracownikom Studium. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy etatowi Studium: Andrzej Ananicz, Inga Kotańska, Dariusz Maciak, Leszek Zasztowt, a także wykładowcy gościnni: Jane Curry, Zbigniew Kruszewski, Mykoła Riabchuk, Marek Śliwiński (wcześniej medale otrzymali Jan Malicki i Aleksadnra Gryźlak – zobacz relację z tego wydarzenia: Medale 200-lecia UW dla pracowników Studium Europy Wschodniej).

Dyplom dla Andrzeja Ananicza

Dyplom dla Ingi Kotańskiej

Dyplom dla Dariusza Maciaka

Dyplom dla Leszka Zasztowta

W imieniu pracowników Studium głos zabrał prof. Leszek Zasztowt, który z właściwą sobie swadą podziękował Rektorowi za docenienie starań pracownikom. Profesor złożył również podziękowania Dyrektorowi Janowi Malickiego – kierownikowi Studium od początku jego istnienia, któremu zadedykował trawestację pewnego wiersza (znanemu każdemu badaczowi historii Rosji):

Nad polem walki mgła rzednieje
I gdzie w opłotkach pieje kur.
A czterej młodzi przyjaciele
W okopach wiodą cichy spór.

Rzekł pierwszy: “Patrzcie, świta w dali,
Już wkrótce zagrzmi armat głos.
A w Pałacu nasz marszałek Janek
Nad mapą czuwa, pełen trosk”.

A drugi na to: “Z niezłej stali
Wykuwa Ural naszą Broń.
Podobno sam marszałek Janek
Do pracy tej przykłada dłoń”.

“Dojrzewa zboże…” – w szczerej trosce
Cichutko westchnął trzeci z nich.
“Na pewno w mej dalekiej wiosce
Marszałek nasz dogląda żniw”.

Wschód słońca niby błysk rakiety
Oświetlił widok szarych pól.
Z okrzykiem: “Naprzód! Na bagnety!”
Do boju szedł za pułkiem pułk.

Wtem żołnierz czwarty, już z oddali,
W bitewnym zgiełku, w huku bomb,
Zawołał: “Patrzcie, z nami Janek.
Na samym przedzie – oto On”.

Po wystąpieniu prof. Zasztowta Rektor Pałys i Dyrektor Malicki wręczyli pracownikom Studium okolicznościowy list z podziękowaniem za wkład pracy w rozwój Studium Europy Wschodniej. Przekazując listy Dyrektor stwierdził, że 25 lat funkcjonowania Studium upłynęło niezwykle szybko, ale było to również bardzo dobrze wykorzystane 25 lat. Z tego powodu Dyrektor podziękował pracownikom za wkład w rozwój naszej jednostki. “Gdyby nie tak wielki, wspaniały zespół, w dużej części międzynarodowy, nie byłoby Studium ani jego sukcesów, za które najczęściej to ja jestem chwalony. Nasz przyjaciel prof. Daniel Beauvois nazywa nasz zespół “nieustraszoną załogą Studium Europy Wschodniej”. Jest to stwierdzenie zasłużone i dziś w obecności Rektora chciałbym wszystkim pracownikom serdecznie podziękować”. Dyrektor rozwiał jednak nadzieję dużej części kadry stwierdzając, że wciąż przed Studium stoi wiele ważnych zadań w związku z czym nie może być mniej wymagający. Aby zachować radosny nastrój uroczystości na zakończenie Dyrektor zaprosił obecnych na okolicznościową lampkę szampana i tort.

List z podziękowaniem dla pracowników

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości: