Zmarł prof. Ihor Skoczylas

12-01-21 Promocja 0 comment

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 grudnia, w wyniku powikłań po zarażeniu COVID, zmarł prof. Ihor Skoczylas, wybitny historyk, znakomity wykładowca, długoletni prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, znawca dziejów Kościoła Unijnego i redaktor serii źródłowej “Kijowskie Chrześcijaństwo”. Był autorem szeregu prac naukowych, m.in.: Eparchia Galicyjska (Lwowska) XII-XVIII st.: struktura organizacyjna oraz status prawny (Lwów 2010); Przed wielkim podziałem: prawosławna metropolia kijowska do 1458 roku (Lublin – Lwów 2013, we współautorstwie z Andrzejem Gilem); Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795, (Lublin – Lwów 2014,we współautorstwie z Andrzejem Gilem).
Składamy wyrazy głębokiego współczucia żonie Irynie i córce Sołomii, a także całej wspólnocie akademickiej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Dyr. Jan Malicki
w imieniu zespołu
Studium Europy Wschodniej UW